W sposób odpowiedzialny wspomagamy lokalne akcje charytatywne, wspieramy kulturę, związki sportowe i zespoły muzyczne, na dowód czego posiadamy wiele dowodów naszej działalności. Naszą dumą są również dziesiątki podziękowań z Jednostek Wojska Polskiego za uczciwą i rzetelną współpracę oraz zaświadczenia o należytym wykonaniu umów.